09192204470 - 09124580143
کلیدسازی شبانه روزی فرمانیه 0912458013

-قابلیت پاک کردن ریموت گمشده (فقط و فقط ریموت گمشده) و یا تک تک ریموتها طبق شماره گذاری قبلی
-قابلیت برنامه ریزی با استفاده از DIP SWITCH
-امکان برنامه ریزی هر رله به طور مستقل
-امکان تعریف سه مد مختلف برای هر کدام از رله ها
-دارای 4 رله Free Voltage با جریان دهی 7 A
-قابلیت حفظ برنامه در هنگام قطع برق

  • جزئیات

کلیدسازی فرمانیه 09197224501

کلیدسازی شبانه روزی فرمانیه 09124580143