09192204470 - 09124580143

قفل هوشمند باشگاهی

قفل هوشمند باشگاهی29 مرداد 1396

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی از قفل هوشمند الکترونیکی برای بستن کمد های داخل استخر، باشگاههای ورزشی استفاده می شود. قفل هوشمند باشگاهی امنیت کمد های باشگا ههای ورزشی را نسبت به کمدهای مجهز به قفل های قدیمی کلید خور بالا می برد.

خصوصیات قفل هوشمند باشگاهی، قفل الکترونیکی استخری به شرح زیر می باشد:

• قفل هوشمند دارای یک دستبند برای باز کردن می باشد و در صورت گم شدن دستبند می توانید از دستبند مادر برای باز کردن قفل از آن استفاده کنید و یک دستبند دیگر جایگزین کنید.
• ضد آب می باشد.
• قابلیت حذف حافظه دستبند گم شده و جایگزین کردن دستبند جدید
• قابلیت باز کردن تمامی قفل ها با دستبند مادر
• قابلیت امکان استفاده از باتری خارجی هنگام تمام شدن باتری قفل
• دارای سیستم هشدار تمام شدن شارژ باتری
• مصرف کم باتری
قفل هوشمند باشگاهی